Zvlášní škola a praktická škola Dvůr Králové

Slavnostní předávání Alánka, poděkování sponzorovi

Od října 2007 navštěvujeme s pejsky Zvláštní a praktickou školu ve Dvoře Králové.

Program je opět připraven individuálně pro každého klienta. Do školy chodí převážně Aisinka a canisterapie je koncipována jako průsečík relaxačních a kognitivně stimulačních prvků, podle potřeb každého dítěte.

PŠ Dvůr KrálovéPŠ Dvůr Králové - teď nakmíme pejska jako koníčka, na dlaň!PŠ Dvůr Králové

ZvŠ má problém sehnat prostředky na canisterapeutické návštěvy a proto se jich mohou děti účastnit pouze v omezené míře a malém počtu. Stejně nakonec neodoláme a chvíli před odchodem se na Aisinku seběhne malá skupinka natěšených nedočkavců a každý si jí aspoň pohladí a obejme:-) Ahoj za 14 dní!

Podařilo se nám sehnat prostředky na předvánoční léčebně pedagogicko-psychologické ježdění a tak 12.12. vypukne velké koňo-putování v jezdeckém areálu Hřibojedy Hvězda.

Hlavním úkolem všech statečných jezdců bude totiž veledůležitý úkol -  Hledání ztracených vánoc!

Děkujeme tímto sponzorovi, který akci financuje a nechce být jmenován. Díky!

Publikováno: 3.12.07 15:09 | Připojená galerie: Canisterapie | Kategorie: Práce v zařízení