Canisterapie (CT)

Canisterapii se se svými psy věnujeme od roku 2003, aktuálně pod hlavičkou občanského sdružení
U rozcestí, o.s. 
V práci a ve výcviku se nám vystřídaly desítky zvířat, průměrně absolvujeme přes 30 hodin canisterapie týdně. Můžete nás potkat i na přednáškách v rámci celoživotního vzdělávání učitelů, kde vedeme tématicky zaměřené kurzy. 

Díky tomu si Vám dovolujeme nabídnout: poradenství v oblasti canisterapie, výchova, výcvik a předání terapeutických psů a psů používaných v oblasti rozvoje osobnosti, odbourávání kynofobie, aj.           

V práci máme 2-5 psů většinou z vlastního chovu, kteří se v práci střídají. Všichni psi jsou pečlivě vybíráni s ohledem na individuální potřeby klienta a náplň canisterapie. Jsme členy Canisterapeutické asociace a řídíme se etickým kodexem a normami praxe, jí vydanými, abychom svým klientům mohli nabídnout práci týmu na nejvyšší možné úrovni.

A jak canisterapie od nás vypadá?